Експертне опитування «Україна експертна 2015»

Дата публікації допису: 23 бер. 2016 22:04:26

Асоціація регіональних аналітичних центрів представляє результати загальноукраїнського опитування «Україна експертна 2015», проведеного протягом січня–лютого 2016 року. Опитування в Чернівецькій області організовано членом Асоціації — ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку”. Повний звіт про результати опитування та інфографіка розміщені тут. Опитування проводилось з метою формування об’єктивного уявлення про стан розвитку українського суспільства і визначення можливих шляхів покращення соціально-економічного розвитку України. Тому в якості респондентів (алфавітний перелік з 248 експертів з регіональною прив'язкою доступний у звіті) у соціологічному дослідженні виступили політично та суспільно активні громадяни, які свідомо впливають на формування загальної громадської думки: представники регіональних засобів масової інформації, органів державної влади, місцевого самоврядування, партійних осередків та громадських організацій, а також науковці.

Відбір представників органів виконавчої влади здійснювався за принципом представництва серед них керівників різнопрофільних управлінь та спеціалістів, які в силу своїх службових обов’язків спілкуються з представниками громадських організацій, політичних партій та ЗМІ. Відбір представників політичних партій здійснювався так, щоб серед них були і владні, і опозиційні, а представників громадських організацій — різного профілю діяльності. Представників засобів масової інформації добирали за принципом представництва як комунальних так і приватних видань, незалежно від політичної спрямованості.

Рівень поінформованості регіональних експертів щодо різних аспектів політичного та громадського життя регіонів дав можливість організаторам дослідження вивчити оціночні судження лідерів громадської думки в 24 регіонах України щодо окремих аспектів розвитку суспільно-політичної ситуації в регіонах, розвитку громадського сектору (ступеня залучення громадськості до вирішення суспільних проблем в регіонах та контролю за діяльністю органів влади), засад формування регіонального інформаційного простору, можливого впливу органів влади на редакційну політику та об’єктивність регіональних засобів масової інформації, а також рівня залучення політичних партій до процесу формування регіональної політики.

Зокрема, протягом 2015 року найбільших негативних змін зазнала економічна сфера. Такої думки дотримуються 57,9% респондентів. Позитивні тенденції спостерігались у сфері контролю громадськості за діями місцевої влади (57%) та прозорості прийняття нею рішень (37,8%).

Також під час національного експертного опитування виявилось, що лідером серед засобів масової інформації, які були основним джерелом інформації про політичні події як на загальнодержавному (83,6%), так і на регіональному (82,4%) рівні, були інформаційні видання в мережі Інтернет. Друге місце посідають соціальні мережі – 71,4% та 71,8% відповідно. Такі тенденції, вочевидь, пояснюються високим рівнем (89,2%) залежності засобів масової інформації від їхніх власників.

У наступному році планується розширити коло експертів та показати тенденції досліджуваних процесів.