Відбувся експертний круглий стіл «Програма транскордонного співробітництва «Україна-Молдова»: особливості підготовки та імплементації».

Дата публікації допису: 14 серп. 2018 19:20:35

Чи достатньо ефективні програми транскордонного співробітництва за участю України?

14 серпня 2018

р. у м. Чернівці відбувся експертний круглий стіл «Програма транскордонного співробітництва «Україна-Молдова»: особливості підготовки та імплементації». Експерти презентували результати опитування щодо різноманітних аспектів підготовки та реалізації програми Територіального співробітництва Східного Партнерства «Україна – Молдова», обговорили шляхи підвищення ефективності програм транскордонного співробітництва за участю України.

Запропоновано пропозиції щодо підвищення ефективності та результативності реалізації Програми в регіоні:

  1. Чернівецькій ОДА спільно з профільними ГО, науковими інституціями здійснити аналіз виконання стратегії регіонального розвитку (СРР) області до 2020 р. та плану її реалізації, а також програм транскордонного співробітництва (ТКС), які діють в області, включаючи проекти, які реалізуються в рамках СРР та програм ТКС. Рекомендовано також внести відповідні зміни до СРР та плану її реалізації.

  2. Чернівецькій ОДА розпочати підготовку до розробки СРР до 2027 р., враховуючи конкуренцію та можливості співробітництва між регіонами України та країн сусідів, беручи до уваги пріоритети ЄС. У першій половині 2020 р. розробити

  3. СРР у відповідності до методики, враховуючи вищенаведені обмеження та подати на затвердження обласною радою до 2027 р.

  4. Враховувати важливість визначених пріоритетів СРР при розробці нових програм ТКС. Спільно з іншими областями та центральними органами влади виробити позицію, яка би враховувала регіональні відмінності.

  5. Адміністратору програми чітко дотримуватись вимог програми у т.ч. встановлених термінів. Бути не контролером, а порадником для організацій-виконавців.

Програму «Україна-Молдова» респонденти в цілому оцінили позитивно, серед найбільш позитивних аспектів реалізації програми називають наступні:

  • можливість залучення коштів міжнародної технічної допомоги для вирішення найактуальніших регіональних та місцевих проблем;

  • отримання досвіду участі в програмі, яка фінансується ЄС, але не включає країну-члена ЄС;

  • налагодження нових контактів та партнерства з Республікою Молдова, обмін досвідом країн-учасників;

  • активізація учасників транскордонного співробітництва;

  • посилення спроможності та ефективності роботи місцевих організацій.

Серед негативних аспектів під час підготовки та реалізації Програми є:

  • недостатнє розуміння процесу програмування або висвітлення цього процесу для цільових аудиторій;

  • тривалий термін підготовки спільної операційної програми, а також термін контрактації, що призводить до значних змін

  • умов, в яких була розпочата реалізація проектів;

  • критична оцінка роботи адміністратора програми - Німецького товариства міжнародного співробітництва, зокрема, оперативність надання допомоги;

  • тривала процедура погодження проектно-кошторисної документації, що створює ризики для успішної реалізації проектів.

Метою проведення круглого столу є обговорити результати опитування щодо різноманітних аспектів підготовки та імплементації Програм територіальної співпраці Східного Партнерства "Україна-Молдова" та "Україна-Білорусь" (http://eaptc.eu/en/program/view-moldova-ukraine.html), сформулювати пропозиції щодо підвищення їх ефективності, а також донести до європейських стейкхолдерів аргументовану позицію української сторони щодо доцільності подальшої підтримки зазначених програм з боку ЄС. За підсумками буде сформовано фінальний аналітичний документ, який планується презентувати під час міжнародної конференції у вересні та поширити серед основних стейкхолдерів.

Круглий стіл проводиться в рамках проекту «Посилення впливу громадськості на розвиток територіального співробітництва України, Білорусі та Молдови», за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія». Організаторами заходу є Громадська організація «Центр транскордонного співробітництва» (м. Чернігів), Громадська організація "Буковинська агенція регіонального розвитку" (м.Чернівці) та Благодійний фонд "Суспільні ресурси та ініціативи" (м.Чернівці).